...

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Zur Website

Über den Arbeitgeber

De Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) staat als onderdeel van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. Wij streven ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Onze missie is het vergroten van de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren, door hoge naleving van (inter)nationale wet- en regelgeving en een optimale beheersing van risico’s.

Het lijkt zo vanzelfsprekend, dat we in Nederland eten en andere producten kunnen kopen in het vertrouwen dat die veilig voor ons zijn. We mogen daarop vertrouwen, omdat er wetten en regels zijn waar bedrijven zich aan moeten houden en die er voor zorgen dat zij het dierenwelzijn en de natuur niet aantasten. Dat gaat heel vaak goed, maar niet altijd. Daarom is het belangrijk dat we samen staan voor die veiligheid. Met ondernemers, die zich aan de wetten en regels houden. Met consumenten, die zelf ook goed opletten. En als NVWA, doordat wij de naleving door bedrijven controleren en bevorderen en doordat we toezien op de dier- en plantgezondheid. Met als doel om mogelijke risico’s voor mensen, dieren en de natuur afdoende te beheersen.

Ons werkterrein is breed. Daarom kijken wij goed waar de grootste risico’s zitten. Zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren als dat nodig is. En zodat we ons dáár in kunnen zetten waar ons toezicht het hardst nodig is. Met onze inspecties en opsporingsonderzoeken en met goede dienstverlening en communicatie, stimuleren we dat ondernemers zich aan de regels houden. We gaan uit van vertrouwen. Bedrijven die hun zaken op orde hebben, merken weinig van ons. Maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen, treden we stevig op.

Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als in de handelspositie van Nederland.

De NVWA bestaat uit 4 directies, Handhaven, Keuren, Strategie, en Interne Organisatie (i.o).

Standort

Entdecken Sie ähnliche Arbeitgeber

...
IU Internationale Hochschule Bad Honnef, Deutschland 235 offene Stellen
...
KU Leuven Löwen, Belgien 88 offene Stellen
...
Ghent University Gent, Belgien 74 offene Stellen
...
Eindhoven University of Technology Niederlande 64 offene Stellen
...
ETH Zürich Zürich, Schweiz 64 offene Stellen
Weitere Arbeitgeber

Das könnte Sie interessieren

...
5 Reasons to Pursue Your PhD at EMBL European Molecular Biology Laboratory (EMBL) 4 Minuten Lesezeit
...
The genetic detectives discovering who we really are University of Turku 5 Minuten Lesezeit
...
Deciphering the Gut’s Clues to Our Health University of Turku 5 Minuten Lesezeit
...
Understanding Users to Optimise 3D Experiences Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) 5 Minuten Lesezeit
...
Harnessing the Rhizosphere to Protect Our Soil Free University of Bozen - Bolzano 5 Minuten Lesezeit
Mehr Stories